Projectomschrijving

‘Menselijke waardigheid’ is een leidend thema in het beleid van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Waardigheid wordt belangrijk geacht in de hulpverlening voor mensen die te maken hebben met een stapeling van problemen op psychosociaal en/of sociaaleconomisch vlak. Daarmee is echter nog niet duidelijk wat waardigheid precies is en of en hoe het kan worden bevorderd.
Om inzicht te kunnen bieden in dit vraagstuk zijn ervaringen van (on)waardigheid verzameld door mee te kijken en in gesprek te gaan met hulpontvangers met meervoudige problematiek en met hulpverleners en beleidsmakers gericht op deze groep. Gezien worden of behandeld worden als leegte, voorwerp, kind of monster blijken centraal te staan in de beleving van onwaardigheid. Hiertegenover kunnen vormen van waardigheid geformuleerd worden, namelijk gezien of behandeld worden als: deelnemer, uniek persoon in een unieke situatie, volwassene en vriend. Deze typologie kan gebruikt worden om in de hulpverleningspraktijk en de beleidsprakijk waardigheid beter te begrijpen.
De typologie is dan ook vertaald in vier vignetten voor reflectie, die elk uit een herkenbare casus met leerpotentieel bestaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website