Projectomschrijving

Medische beeldvorming in onderzoeksprojecten genereert vaak meer informatie dan dat de onderzoekers voor hun onderzoek nodig hebben. Deze informatie wordt vaak niet systematisch verwerkt, maar kan bij nazicht eerder onopgemerkte abnormaliteiten in beeld brengen, die mogelijk behandeld kunnen/zouden moeten worden. Het is niet eenvoudig om op een gepaste manier met zulke toevalsbevindingen om te gaan.

Dit project beoogt een ethisch kader te ontwikkelen om adequaat met toevalsbevindingen om te gaan. Centraal in het project staat een omvangrijke stakeholder analyse, waarin de motivaties en belangen van de verschillende betrokken partijen (onderzoekers, artsen, proefpersonen en hun familieleden) in beeld worden gebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website