Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Zorggebruikers worden in toenemende mate zorgconsumenten met een grote mate van eigen regie. Daar past ook het gebruik van health checks of 'Direct to Consumer' (DTC) tests bij. Daar komt in principe de eigen arts niet meer aan te pas. Zulke tests vergroten de patiëntenautonomie en zij kunnen bijdragen aan de vroege opsporing van (dan nog) behandelbare ziekten. Maar ze kunnen ook tot nodeloze ongerustheid, tot overbehandeling en overdiagnostiek leiden, en vervolgonderzoek dat in het reguliere circuit plaatsvindt, drukt vaak op het publieke zorgbudget.

Resultaten

In deze studie is onderzocht hoe patiënten en artsen over al die zaken denken, maar ook is onderzocht of DTC-tests van invloed zijn op de arts-patiëntrelatie. Het antwoord daarop luidt: ja, maar tegenover een verslechtering in sommige gevallen staat een verbetering in andere gevallen. Op basis van ethische en empirische overwegingen pleiten de onderzoekers voor een grotere bewustwording bij zorggebruikers voor het gegeven dat hun arts doorgaans openstaat voor iemands beslissing om een health check te gebruiken. Ook kunnen artsen een deel van deze checks zelf doen.


Samenvatting bij start

Steeds vaker komen patiënten bij hun huisarts met de resultaten van onderzoek dat zij op eigen initiatief hebben laten verrichten, zoals de Total Body Scan en het Duizend Dollar Genoom. Welke gevolgen heeft dit voor de patiënt en voor de arts-patiëntrelatie? Moet een arts vooral geruststellen of moet worden doorverwezen voor vervolgonderzoek? En wat zijn de gevolgen van eventueel gevonden aandoeningen voor de familierelaties van de patiënt?

Onder de titel ‘Komt een test bij de dokter’ gaan het Lindeboom Instituut en de Nederlandse Patiënten Vereniging naar deze vragen onderzoek verrichten. Het project duurt van april 2016 t/m januari 2018 en staat o.l.v. prof.dr. Theo Boer, Lindeboom hoogleraar Ethiek van de Zorg.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en focusgroepen. De resultaten komen beschikbaar in de vorm van een onderzoeksrapport en van meerdere brochures, bestemd voor zowel artsen als zorgvragers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website