Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een alcoholafhankelijkheid. De zorg voor deze gezinnen is echter complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s.
Uit de literatuur blijkt dat vroegsignalering van groot belang is. Stakeholders die tijdens het onderzoek geïnterviewd werden, gaven echter aan dat juist dit een belangrijk knelpunt is.

Uitkomsten

Er blijkt een grote handelingsverlegenheid te bestaan bij zowel professionals, ouders, als het informele netwerk van gezinnen. Dit ontstaat voor een deel uit het feit dat de belangen van ouders en kinderen als tegenstrijdig worden ervaren. Het recht op autonomie van ouders lijkt te botsen met het recht op een veilige ontwikkeling van kinderen.
Dit project laat zien dat deze benadering tekort schiet. In plaats daarvan is een ethisch alternatief ontwikkeld waarin de nadruk ligt op de relationele verbondenheid tussen ouders en kinderen. Dit levert belangrijke handvaten op voor communicatie en samenwerking tussen hulpverleners en cliënten.


Samenvatting bij start

Als ouders alcoholist zijn kan dit nadelig zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Het is echter lastig te bepalen wanneer en hoe we in moeten grijpen in deze gezinnen.

Dit project ontwikkelt hiervoor een normatief kader. In dit project worden bestaande praktijken van jeugd- en verslavingszorg geëvalueerd en worden hulpverleners geïnterviewd. Ook wordt met ouders gesproken: tegen welke problemen lopen zij aan, wat vinden zij van bestaande interventies, welke hulpvraag hebben zij voor hun verslaving en gezinssituatie?
Een belangrijke vraag is in hoeverre verslaving de capaciteiten van ouders ondermijnt. Volgens het biomedische model is verslaving een chronische hersenziekte die autonomie ernstig ondermijnt. Volgens het biopsychosociale model moet verslaving begrepen worden binnen iemands sociale omstandigheden, psychische gezondheid en waarden.

Dit project geeft inzicht in de implicaties van deze benaderingen, de betekenis van bestaande praktijken, de visies van ouders en de belangen van kinderen.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website