Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De Johannes Wierstichting (JWS) heeft in samenwerking met VUmc een e-cursus ontwikkeld voor zorgverleners in de GGZ voor asielzoekers. Deze e-cursus is gebaseerd op de gelijknamige handreiking die in 2015 is uitgekomen en biedt concrete handvatten in het leren omgaan met ethische dilemma’s in de zorg voor asielzoekers in de GGZ. Verder biedt de e-module specifieke kennis aan over procedures, wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen en gedragscodes in de context van de zorg voor asielzoekers in de GGZ. Er worden drie thema’s (‘Informatie delen’, ‘suïcidaliteit’ en ‘diagnostiek en behandeling’) besproken met ieder een concrete casus met een ethisch dilemma uit de praktijk.

Voor wie?

De e-module richt zich met name op artsen/psychiaters, gespecialiseerde verpleegkundigen en GGZ-psychologen die werken met asielzoekers in de GGZ. Desondanks kan de e-module ook worden gedaan door andere zorgverleners of vrijwilligers die in deze context werken.


Samenvatting bij start

De succesvolle handreiking Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers (2015), ontwikkeld met subsidie van ZonMw door de Johannes Wier Stichting (JWS), krijgt een vervolg in de vorm van een e-cursus.
De e-cursus leert zorgverleners te reflecteren op ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk van GGZ zorg aan asielzoekers. Met behulp van casuïstiek, tekst, videofragmenten en (toets)vragen maken de cursisten zich eigen hoe zij kunnen reflecteren op ethische dilemma’s in praktijksituaties. Naast basiskennis van wettelijke kaders en regels rondom asielzoekers in de GGZ leren zij relevante ethische begrippen en krijgen zij verschillende vormen van morele reflectie aangereikt om die zelf toe te kunnen passen in de praktijk. De cursus sluit af met een toets, waarvoor accreditatiepunten kunnen worden behaald.
In opdracht van JWS en met subsidie van ZonMw ontwikkelt de afdeling medische ethiek van VUMC de e-cursus.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website