Projectomschrijving

Dit project betreft de implementatie van de onlangs ontwikkelde trainingsmodule 'Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie'. De trainingsmodule bestaat uit een individuele leermodule en een vaardigheidstraining en sluit nauw aan op de 'Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' (2009). Op dit moment worden (aanstaande) psychiaters niet geschoold in het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie, terwijl hier wel grote behoefte aan is.
In nauw overleg met de NVvP wordt de trainingsmodule geïmplementeerd binnen het huidige psychiatrie-onderwijs dat vanuit de NVvP georganiseerd wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website