Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beloftes van zelfmanagement zijn groot. Het zou de kwaliteit van leven van patiënten vergroten en ook de zorgkosten beperken. Maar in de praktijk krijgen verpleegkundigen te maken met conflicterende waarden. Wat moeten verpleegkundigen doen als een patiënt keuzes maakt die negatieve gevolgen hebben voor zijn gezondheid? En wat te doen als patiënten niet in staat of niet bereid zijn om hun eigen aandoening te managen? Moet je dan taken overnemen van de patiënt of benadruk je de autonomie van de patiënt? In dit onderzoek zijn deze ethische dilemma’s in kaart gebracht door middel van interviews met verpleegkundigen en patiënten. Ook zijn consulten geobserveerd. De handreiking die is ontwikkeld kan worden gebruikt om (toekomstige) verpleegkundigen te laten nadenken over deze dilemma’s en hen handvatten te bieden hier mee om te gaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van observaties en interviews met experts (n=6), verpleegkundigen (n=15) en patiënten (n=20) zijn vijf ethische dilemma’s van zelfmanagementondersteuning geidentificeerd: (1) Autonomie van patiënten versus gezondheid bevorderen, (2) Autonomie van patiënten versus activeren van patiënten, (3) Zorgen voor patiënten versus activeren van patiënten, (4) Holistische visie op zelfmanagement versus professionele grenzen en (5) Autonomie van patiënten versus betrokkenheid van familieleden. Om (toekomstige) verpleegkundigen te ondersteunen bij het reflecteren op ethische dilemma’s van zelfmanagementondersteuning is een handreiking ontwikkeld. In de handreiking illustreren we de dilemma’s aan de hand van casussen. We leggen het dilemma uit en bespreken de verschillende argumenten die we zijn tegengekomen in ons onderzoek. Vervolgens geeft de handreiking ook handelingsalternatieven (zonder dat we voorschrijven wat de beste oplossing is). Er zijn drie wetenschappelijke artikelen over de resultaten geschreven. Tevens zijn diverse workshops voor zorgprofessionals georganiseerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beloftes van zelfmanagement zijn groot. Het zou de kwaliteit van leven van patiënten vergroten en de zorgkosten beperken. In de praktijk krijgen verpleegkundigen echter te maken met conflicterende waarden. Wat moeten verpleegkundigen bijvoorbeeld doen als een patiënt keuzes maakt die negatieve gevolgen hebben voor zijn gezondheid? En wat te doen als patiënten niet in staat of niet bereid zijn om hun eigen aandoening te managen? Moet je dan taken overnemen van de patiënt of benadruk je de autonomie van de patiënt? In dit onderzoek worden deze en andere ethische dilemma’s in kaart gebracht door middel van interviews met verpleegkundigen en patiënten. Ook worden consulten geobserveerd. Doel is een ethisch raamwerk te ontwikkelen dat kan worden ingezet bij het ontwerpen en gebruiken van zelfmanagementinterventies. Het raamwerk kan tevens worden gebruikt om (toekomstige) verpleegkundigen te laten nadenken over deze dilemma’s en hen handvatten te bieden hier mee om te gaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle interviews met verpleegkundigen zijn afgerond. In deze interviews kwamen vier ethische dilemma’s naar voren: 1) de autonomie van de patiënt vs professionele normen, 2) autonomie van de patiënt vs keuze van de patiënt, 3) holistische visie op de patiënt vs professionele mogelijkheden om in te grijpen en 4) autonomie van de patiënt vs. betrokkenheid van de familie. Hoewel er veelal geen ‘juiste’ afweging mogelijk is om met deze dilemma’s om te gaan is reflectie op deze thema’s door verpleegkundigen wel van belang, dit gebeurt echter nog beperkt in de praktijk. Het te ontwikkelen ethisch raamwerk kan deze reflectie ondersteunen. Over de eerste bevindingen van het onderzoek is een internationaal wetenschappelijk artikel geschreven dat eind september wordt ingediend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the new definition of health, health is conceptualized as the ability to adapt and self-manage. This new conceptualization fits the paradigm shift in healthcare from traditional provider-centered care toward collaborative care in which the patient plays an active role. Expectations of what self-management can achieve in chronic care are high and can count on support of many actors in the healthcare field such as national policy makers, patient organizations, and professional bodies. Critical reflection on the concept and its’ ethical implications, however, is virtually absent in the debate. This can be considered problematic since ignoring these dilemmas may hinder effective partnership between patients and professionals and consequently the effectiveness of self-management interventions. In this study we will focus on ethical dilemmas healthcare professionals, more specifically nurses, and patients are confronted with as a result of the promotion of self-management support. We will answer the following research question:

 

Which ethical dilemmas do healthcare professionals and patients experience during self-management support and how can they deal with these dilemmas?

 

This study will be a critical extension of the five-year ZonMw funded research program NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care (NURSE-CC). This program is a collaboration between Rotterdam University, the Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) and Erasmus University Rotterdam. The aim of NURSE-CC is twofold: (1) to enhance self-management support provided by nurses to chronic care patients and (2) to improve nurses’ competencies and nursing education in this regard. Practically these aims will be reached by developing and evaluating interventions which support self-management and identifying a set of nursing competencies needed to support self-management and incorporating these in nursing education (shortly called BOKS = Body of Knowledge and Skills). The study proposed here will offer much needed insight into ethical dilemmas accompanying self-management support which can be used both in the implementation of self-management support within NURSE-CC and the improvement of nursing education.

 

We will answer the research question through empirical research into self-management support. We will contrast our empirical findings to theories on medical professional ethics. Our study consists of the following six phases:

1) A literature scan on self-management and medical ethics and on ethical frameworks

2) Interviews with nurses and patients (n=32)

3) Observations of consultations between nurses and patients (64 hours)

4) Combining ethical theory on professional ethics and moral practice

5) Development of an ethical framework

6) Dissemination of our results

 

This study aims to contribute to health care practice by developing an ethical framework. The framework will consist of four elements: (1) guidelines for applying the framework (as an analytical tool), (2) a set of principles and values, (3) cases drawn from our empirical work to serve as examples of ethical dilemmas that can be encountered in practice and (4) questions that support ethical deliberation. This framework can guide the development and implementation of self-management support interventions and the improvement of nursing educational programs. The ethical framework will support healthcare professionals and other actors who develop new self-management interventions. Moreover, it will prepare nurses to recognize, discuss and solve ethical dilemmas in their daily practices.

We will disseminate our results through the NURSE-CC labs in the Erasmus MC. In addition the framework will be incorporated in the educational nursing program of Rotterdam University. We will also publish our framework in the book ‘Zorgbasics Self-Management’ and the professional standard on self-management. We will use the extensive national network of NURSE-CC to disseminate our findings further. At the end of the study an invitational conference will be organized for people from academia and healthcare practice. To conclude, we will write three international articles to contribute to the literature on medical ethics and self-management.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website