Projectomschrijving

De beloftes van zelfmanagement zijn groot. Het zou de kwaliteit van leven van patiënten vergroten en ook de zorgkosten beperken. Maar in de praktijk krijgen verpleegkundigen te maken met conflicterende waarden. Wat moeten verpleegkundigen doen als een patiënt keuzes maakt die negatieve gevolgen hebben voor zijn gezondheid? En wat te doen als patiënten niet in staat of niet bereid zijn om hun eigen aandoening te managen? Moet je dan taken overnemen van de patiënt of benadruk je de autonomie van de patiënt? In dit onderzoek worden deze ethische dilemma’s in kaart gebracht door middel van interviews met verpleegkundigen en patiënten. Ook worden consulten geobserveerd. Doel is een ethisch raamwerk te ontwikkelen dat kan worden ingezet bij het ontwerpen en gebruiken van zelfmanagementinterventies. Het raamwerk kan tevens worden gebruikt om (toekomstige) verpleegkundigen te laten nadenken over deze dilemma’s en hen handvatten te bieden hier mee om te gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website