Projectomschrijving

De vroege preventie van antisociaal gedrag (ASG) staat toenemend in de belangstelling van het publieke veiligheidsbeleid. In Nederland is het jeugdgezondheidsstelsel verantwoordelijk voor het signaleren van vroege gedragsproblemen en –stoornissen en het aanbieden van vroege preventieve interventies. Hiertoe werd een veelheid aan vroegdetectie instrumenten en aan preventieve interventies ontwikkeld. De ethische implicaties van dergelijke praktijken zijn echter nauwelijks onderzocht.

Het doel van dit project is om deze lacune op te vullen en vanuit ethisch perspectief op vroege ASG preventie praktijken te reflecteren. Kwalitatief empirisch onderzoek zal de visies en ervaringen van belanghebbenden uitwijzen. Een systematische ethische analyse zal mogelijke spanningen tussen individuele en publieke belangen onderzoeken, zich met relevante normatieve kaders (medische screeningscriteria, best-interest standaard, schadebeginsel) uiteenzetten en de betekenis van proportionaliteit laten zien.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website