Projectomschrijving

Dit project gaat over de ontwikkeling van richtlijnen voor behandelaren die in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) voor asielzoekers te maken krijgen met ethische dilemma’s. Ethische dilemma’s kunnen ontstaan als de behandeling van een asielzoeker in conflict lijkt of dreigt te komen met de professionele standaarden van behandelaars in de GGZ. Bij dergelijke conflicten maken behandelaars ethische afwegingen afgeleid van vier typen principes met als één van de meest relevante: ‘do no harm’.

Behandelaren in de praktijk geven aan behoefte te hebben aan de ontwikkeling van een referentiekader. Op basis van internationale wetenschappelijke literatuur, interviews en focusgroepen met behandelaars in de GGZ zullen de richtlijnen ontwikkeld worden. Deze richtlijnen worden getoetst aan bruikbaarheid in de praktijk en ter bekrachtiging voorgelegd aan beroepsverenigingen van behandelaren in de GGZ. De richtlijnen worden ook met een focusgroep bestaande uit asielzoekers besproken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website