Over dit programma

Voor dit programma zijn er geen mogelijkheden meer om een subsidieaanvraag in te dienen.

Doel

Het programma Ethiek en Gezondheid 2012-2015 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren.

Twee pijlers

Het programma kent twee pijlers. De eerste pijler bestaat uit een open inschrijving door middel van subsidierondes. De tweede pijler is gericht op concrete onderzoeks- en beleidsvragen die het ministerie van VWS aanreikt.

Vervolg

Dit programma is een vervolg op het eerste ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid en heeft een vervolg gekregen in Ethiek en Gezondheid 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website