ZonMw tijdlijn Ethiek en Gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ethiek en Gezondheid nl-nl Tue, 25 Feb 2020 22:43:33 +0100 Tue, 25 Feb 2020 22:43:33 +0100 TYPO3 news-5331 Fri, 07 Feb 2020 08:55:00 +0100 ‘Ik ben niet van de ethiek-politie’ Interview met filosoof en ethicus Jeantine Lunshof https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ik-ben-niet-van-de-ethiek-politie/ Het komt bijna niet voor: een filosoof en ethicus die een kantoortje heeft middenin een wetenschappelijk laboratorium. Jeantine Lunshof werkt in twee grote labs aan de universiteit van Harvard. Daar praat ze met de onderzoekers over morele kwesties. news-5328 Wed, 05 Feb 2020 13:00:00 +0100 In memoriam Dick Kaasjager https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/in-memoriam-dick-kaasjager-1/ Dankbaar voor de inspirerende samenwerking betreuren wij het verlies van Dick Kaasjager.
Humor, gedrevenheid en bevlogenheid: de eerste woorden die ons te binnen schieten als we denken aan Dick Kaasjager.
Het droevige bericht dat hij is overleden volgt nog geen drie weken op zijn telefoontje dat hij zijn taken als commissievoorzitter moet neerleggen omdat hij ongeneeslijk ziek is.

Voor meerdere programma’s van ZonMw is zijn rol in programmacommissies van grote betekenis geweest. In het verleden was hij voorzitter van het programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking, vice-voorzitter van onze programmacommissie Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid en was hij maar liefst 10 jaar een zeer actief lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving.

Een greep uit de reacties vanuit andere programma’s illustreert hoe zeer Dick gemist zal worden:

Als commissievoorzitter van het Onderzoeksprogramma ggz heeft hij zich overtuigend ingezet om verbinding tot stand te krijgen tussen de ggz-partijen. Hij leidde de commissievergaderingen en bijeenkomsten met enthousiasme en humor, en liet daarbij alle partijen met hun verschillende meningen altijd in hun waarde.

Ook voor het programma Ethiek en Gezondheid heeft hij veel betekend. Zijn humor maakte dat de vergaderingen, die meestal pittig zijn met een complexiteit aan ethische onderwerpen en diversiteit aan professionals die zich hierover buigen, luchtig bleven. Iedereen kreeg de ruimte voor zijn of haar inbreng, maar Dick bewaakte de essentie. Met grote belangstelling zette hij zich in voor ethiek en de verbinding van ethiek met gezondheid in de breedste zin van het woord.

Gedrevenheid en enthousiasme kenmerken ook zijn bijdrage aan het programma Grote Trials. Als interim-voorzitter zat hij in de eerste week meteen een vergadering en interviewdag voor. Zijn enthousiasme en open blik werkten fijn en de interactie met de commissie was heel prettig. Op de vraag of hij de commissie niet interim maar vast zou willen voorzitten zei hij direct ‘ja’, ook al zat hij op dat moment met vrienden op een terras in de zon in het buitenland.

Vanuit ZonMw is een rouwadvertentie in het NRC Handelsblad geplaatst op 4 februari 2020.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

]]>
news-5246 Thu, 30 Jan 2020 11:25:56 +0100 Resultaten PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens aangeboden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-perspectief-onderzoek-naar-ouderen-met-een-doodswens-aangeboden/ Ongeveer 0,18% van alle 55-plussers heeft een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. Onder grote belangstelling van pers en andere geïnteresseerden hebben hoofdonderzoeker Els van Wijngaarden en ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts het rapport ‘Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’ aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Vanuit verschillende perspectieven is onderzoek gedaan naar de omvang, kenmerken en omstandigheden van ouderen met een doodswens, zonder ernstige ziekte. Aan het onderzoek deden ruim 21.000 ouderen en 1.600 huisartsen mee.

Verschillende soorten doodswensen

Mensen die in het onderzoek aangaven dat zij een doodswens hebben, bleken daarmee verschillende dingen te bedoelen. Het onderzoek onderscheidt drie soorten persisterende doodswensen:

  • Er zijn mensen met een passieve doodswens: zij leven met een verlangen naar de dood zonder zelf plannen te maken of stappen te zetten om de dood te bespoedigen. In Nederland gaat het naar schatting om 0,47% van de 55-plussers.
  • Er zijn ook mensen met een actieve doodswens: zij maken plannen of zetten concrete stappen met betrekking tot hun doodswens. Naar schatting gaat het om 0,77% van de 55-plussers.
  • En dan is er de groep die hun doodswens omschrijft als een wens tot levensbeëindiging. Dit betreft 0,18% van de mensen van 55 jaar en ouder.

Verschil in beleving van doodswens

Voor alle drie de groepen geldt dat leven met een doodswens of een wens tot levensbeëindiging niet per definitie betekent dat men onmiddellijk dood wil. Ook blijkt uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren heen kan verminderen of verdwijnen, ook op hoge leeftijd. De groep ouderen met een doodswens zonder ernstig ziek te zijn, blijkt vaak wel fysieke en mentale klachten te hebben.

Zelfdodingsmiddel

Veel mensen met een doodswens willen beschikken over een zelfdodingsmiddel. Niet zozeer om het middel direct in te nemen, maar vooral ter geruststelling om in de toekomst zelf regie te kunnen voeren over het levenseinde. Tegelijk roept (de gedachte aan) het beschikken over zo’n middel nieuwe dilemma’s op, bijvoorbeeld over het juiste tijdstip om het te gebruiken en de risico’s. Andere veelvoorkomende behoeften zijn: hulp bij zelfdoding door een dokter, meer financiële ruimte, erkenning en begrip voor gevoelens en goede gesprekken met een hulpverlener.

Meer informatie

Het rapport: Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers, 2020. (PDF)
Het rapport: Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers, 2020. (Printbare PDF)
Infographic van de onderzoeksresultaten en samenvatting van het rapport (PDF)

]]>
news-5260 Thu, 30 Jan 2020 10:56:00 +0100 In Mediator: ‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-39/bied-ouders-eerst-hulp-voor-hun-problemen-dan-pas-voor-drankgebruik/ Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen. Die benadering opent ook de weg naar hulp voor hun kind, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Onderzoeksleider Dorothee Horstkötter verwerkte de resultaten met collega Anke Snoek in een brochure voor hulpverleners. news-5240 Wed, 29 Jan 2020 12:03:41 +0100 Tweede Kamer stemt in met iets ruimere Embryowet https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/tweede-kamer-stemt-in-met-iets-ruimere-embryowet-.htm De Tweede Kamer heeft op 28 januari ingestemd met een wijziging van de Embryowet. Die maakt het mogelijk om embryo’s te selecteren op geslacht als bij een kind het risico bestaat op zeer ernstige erfelijke ziekten met ongelijke geslachtsincidentie. news-4953 Thu, 28 Nov 2019 13:19:44 +0100 Aftrap maatschappelijke dialoog dragerschap erfelijke aandoeningen https://www.vkgn.org/agenda/extern/aftrap-maatschappelijke-dialoog-dragerschap-erfelijke-aandoeningen/ In de aftrapbijeenkomst op 3 december presenteren hoogleraren Inez de Beaufort en Theo Boer hun essay met ethische reflecties en geven we het startschot van de maatschappelijke dialoog. Aan dialoogtafels gaan we met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van embryoselectie om dragerschap te voorkomen. Patiënten, (wens)ouders, medisch specialisten, ethici, casemanagers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. news-4944 Thu, 28 Nov 2019 08:10:18 +0100 7e Els Borst Lezing - De prijs van de vrijheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/7e-els-borst-lezing-de-prijs-van-de-vrijheid/ Woensdag 27 november 2019 heeft Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland, de 7e Els Borst Lezing uitgesproken met de titel ‘De prijs van de vrijheid – Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving’. De lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd voor het eerst uitgesproken in 2013. De lezing is vernoemd naar Els Borst, die als voormalig minister van VWS aan de wieg stond van het CEG. Els Borst-Eilers (1932 – 2014) heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan diverse ethische De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

 

]]>
news-4940 Mon, 25 Nov 2019 10:06:00 +0100 Alcoholafhankelijke ouders: zorgmijdend of handelingsverlegenheid? https://www.zorgethiek.nu/alcoholafhankelijke-ouders-zorgmijdend-of-handelingsverlegenheid?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zorgethiek+%28Zorgethiek.nu%29 In 2016 is onderzoek gestart naar hoe de zorg voor gezinnen waarin een ouder alcoholafhankelijk is, verbeterd kan worden. Er is gesproken met professionals van jeugdzorg en verslavingszorg, en met de ouders zelf. In drie artikelen zijn de voornaamste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Het eerste artikel richt zich op een discrepantie op hoe professionals de ouders zien, en hoe ouders zichzelf zien. news-4930 Fri, 22 Nov 2019 13:17:00 +0100 DNA-dialoog: Verdient een embryo net zoveel bescherming als een volwassen mens? https://www.nemokennislink.nl/publicaties/verdient-een-embryo-net-zoveel-bescherming-als-een-volwassen-mens/ Op vrijdag 15 november vond in Utrecht een bijeenkomst plaats over de vraag: Mogen we embryo’s maken voor wetenschappelijk onderzoek? Minister Huge de Jonge sprak tijdens de DNA-dialoog op 15 november en voor- en tegenstanders gingen met elkaar in gesprek tijdens een Lagerhuisdebat. news-4740 Tue, 15 Oct 2019 15:57:00 +0200 ModelPIF en bespreekblad voor minderjarigen beschikbaar https://dcrfonline.nl/nieuws/modelpif-en-bespreekblad-voor-minderjarigen-beschikbaar/ Er is een modelPIF beschikbaar voor proefpersonen van 12-16 jaar. Onderzoekers krijgen bij het model handvatten en voorbeelden om voor kinderen begrijpelijke informatie te maken. De template is te downloaden via de website van de CCMO. Het bijpassende bespreekblad voor kinderen tot 12 jaar is ook klaar voor gebruik en eveneens te vinden op de site van de CCMO. news-4560 Tue, 17 Sep 2019 15:16:02 +0200 Als hij een zij is https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/09/medici-genderpoli-moeten-evenwichtskunstenaars-zijn?utm_source=190917-extern&utm_medium=e-mail&utm_content=medici-genderpoli-moeten-evenwichtskunstenaars-zijn&utm_campaign=nieuwsbrief Kinderarts Martine de Vries behandelt transgenderkinderen en -jongeren. Op welke dilemma's stuit zij?' Medici op genderpoli's moeten evenwichtskunstenaars zijn.' Ze geeft een 'Pride Talk' op 18 september. news-4536 Wed, 11 Sep 2019 13:53:58 +0200 Symposium Ethiek van hersenorganoïden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-ethiek-van-hersenorganoiden-2/ Op woensdag 2 oktober vindt het symposium Ethiek van hersenorganoïden plaats. Er wordt gesproken over de ethische implicaties door bijvoorbeeld het gebruik van menselijke stamcellen. Waar liggen de ethische grenzen als je van stamcellen minihersenen opkweekt? In laboratoria worden van menselijke cellen 'minibreinen' gemaakt. Met deze organoïden kunnen bijvoorbeeld medicijnen worden getest, zonder dat daar patiënten of dierproeven voor nodig zijn. Moderator en inleider van het symposium is prof. dr. Annelien Bredenoord.

Ook binnen het programma Ethiek en Gezondheid is al langere tijd aandacht voor de ethiek die deze technologie met zich meebrengt. Prof. dr. Bredenoord (Universitair Medisch Centrum Utrecht) onderzocht hoe een FIH lever organoid studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet kan worden, waarbij het perspectief van patiënten met stofwisselingsziekten is meegenomen.

]]>
news-4335 Wed, 04 Sep 2019 09:00:00 +0200 Informatiebijeenkomst en subsidiemogelijkheden voor big data en kansrijke start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-en-subsidiemogelijkheden-voor-big-data-en-kansrijke-start/ Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start, naarmate ze eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Maar hoe komen deze kinderen en hun gezinnen, vaak met complexe problemen voor, tijdens en na de zwangerschap, zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen. Professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte en natuurwetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen en de sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om voor dit onderzoek hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Vroegtijdige herkenning kwetsbaarheid

Door vroeg in het leven van een kind, of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen. Een vroegtijdige herkenning van kwetsbaarheid van kinderen en (aanstaande) gezinnen is belangrijk. Innovatieve methoden om gegevensbronnen te benutten kunnen een rol spelen voor een goed aansluitend zorg- of ondersteuningsaanbod.

Mogelijkheden data verzamelingen en innovatieve datascience

De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen biedt nieuwe mogelijkheden om vroegtijdig kwetsbaarheid te herkennen. In dit onderzoeksprogramma willen we daarom nagaan welke rol big data en de duiding daarvan kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen.

Subsidiemogelijkheden big data voor geboortezorg en JGZ

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data stelt € 2.64 miljoen beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek moet zich richten op de vraag hoe met gegevensbronnen, producten, diensten en methoden van big data-onderzoek professionals in de geboortezorg en de JGZ ondersteund kunnen worden om tijdig passende hulp en ondersteuning te bieden om een kansrijke start voor kinderen mogelijk te maken.

Aanmelden vooronderzoek

Het programma start met een vooronderzoek waarbij scenario’s worden uitgewerkt door potentiële indieners voor verder onderzoek. Het NWA-programma beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden en tussen verschillende vormen van onderzoek. Een kennis en ketenbrede aanpak en multidisciplinaire samenwerking met maatschappelijke partijen is daarom belangrijk. Professionals uit de geboortezorg en de JGZ, kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte en natuurwetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen en de sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek. Op basis van dit vooronderzoek worden de thema’s bepaald voor vervolgonderzoek. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door brede consortia, bestaande uit de deelnemers aan het vooronderzoek, aangevuld met eventueel extra benodigde expertise.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De NWA beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Op 25 september 2019 van 09.30 – 14.00 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats in New Babylon in Den Haag. U kunt zich inschrijven via dit formulier. Inschrijven kan tot 18 september.

Meer weten?

]]>
news-4471 Tue, 27 Aug 2019 06:54:24 +0200 Gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk https://publicaties.zonmw.nl/samen-beslissen-gebruik-van-rolmodellen-blijkt-een-krachtig-instrument/ Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. Dat blijkt uit onderzoek van universitair docenten medische ethiek Anke Oerlemans en Gert Olthuis van het Radboudumc. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’ news-4470 Mon, 26 Aug 2019 13:37:43 +0200 Alcoholverslaafde ouders geholpen met biopsychosociaal model https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/alcoholverslaafde-ouders-geholpen-met-biopsychosociaal-model/ Voor hulpverleners aan ouders met een alcoholafhankelijkheid is het voortdurend balanceren tussen de belangen van het kind en de autonomie van de ouders. Het door ZonMw gefinancierde onderzoek ‘Parents who are alcoholics: Towards a normative framework of integrative care and responsible parenting interventions’ geeft vanuit ethisch perspectief inzicht in hoe de bestaande zorg voor aan alcohol verslaafde ouders en hun kinderen beter kan. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Maastricht onder leiding van dr. Dorothee Horstkötter. Handelingsverlegenheid belemmert vroegsignalering

Ouders die verslaafd zijn aan alcohol vormen een risico voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Om die reden is er grote zorg om deze kinderen. De zorg voor deze gezinnen is complex en het is voor de verschillende betrokken instanties, zoals verslavingszorg en jeugdzorg, lastig balanceren tussen het opkomen voor de belangen en veilige ontwikkeling van de kinderen en het respecteren van de autonomie van de ouders. Deze belangen kunnen tegenstrijdige zijn en leiden tot handelingsverlegenheid bij zowel de professionals binnen de verslavingszorg en jeugdzorg als binnen het informele netwerk van gezinnen. Dit belemmert het bespreekbaar maken van de thuissituatie en het alcoholisme waardoor knelpunten ontstaan op het gebied van vroegsignalering van de problemen. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat juist deze vroegsignalering van groot belang is.

Biopsychosociaal model als ethisch alternatief

In de zorg wordt vanuit verschillende modellen gekeken naar mensen met een alcoholverslaving. De hulpverleners in de jeugdzorg en verslavingszorg moeten zich realiseren dat zij verschillende doelen nastreven: het welzijn van het kind en het welzijn van verslaafde ouders. Daarbij staan zij voor de  uitdaging op zoek te gaan naar een gezamenlijk belang en een gedeelde visie. Uit het onderzoek blijkt dat het biopsychosociale model, waarin gekeken wordt naar de sociale omstandigheden, psychische gezondheid en waarden van de verslaafde, hieraan voldoet en aansluit op de behoefte van de alcoholverslaafde ouder. In dit model wordt een andere manier van benadering van de ouders toegepast, waarbij het van belang is dat er compassie is en interesse wordt getoond voor hun achterliggende problemen in plaats van kritiek gegeven wordt op hun ouderschap. 

De onderzoekers hebben gekeken naar dit ethische alternatief, waarin de nadruk ligt op relationele verbondenheid tussen ouders en kinderen. Het blijkt dat dit belangrijke handvatten oplevert voor de communicatie en samenwerking tussen hulpverleners en cliënten, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere hulpverlening voor ouders met een verslaving en hun kinderen. Zo kan het goed zijn om als hulpverlener een open vraag te stellen aan iemand over wie hij zich zorgen maakt. Hierbij is een goede vertrouwensrelatie uiteraard van groot belang. Ook moeten ouders het gevoel kunnen hebben dat de vraag over welzijn en een aanbod voor hulp daadwerkelijk hulp inhoudt, en niet meteen een stap is richting het gedwongen kader. Binnen dit onderzoek is derhalve aangetoond dat dit nieuwe ethische model veelbelovend is en dat er op dit gebied nog veel terreinwinst is te boeken.

Meer informatie

]]>
news-4451 Wed, 21 Aug 2019 15:24:00 +0200 Reactietermijn verlengd: actieonderzoek zingeving https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/zingeving-en-geestelijke-verzorging/t/actieonderzoekers-gezocht/ Ben je actieonderzoeker en heb je ervaring met zingeving? Registreer je dan uiterlijk 27 augustus 9.00 uur om samen met projectleiders een vraagstuk op het gebied van zingeving te vertalen naar een leerdoel en een verander-/ontwerpdoel. Er worden maximaal 10 actieonderzoekers geselecteerd om samen met projectleiders een plan van aanpak op te stellen, dat vervolgens eind oktober als subsidievoorstel wordt ingediend bij ZonMw. news-4350 Wed, 17 Jul 2019 14:03:25 +0200 Oproep NVBe Podiumbijdragen: ‘Bio-ethische aspecten van big data en machine learning’ https://nvbioethiek.wordpress.com/2019/07/16/oproep-nvbe-podiumbijdragen-bio-ethische-aspecten-van-big-data-en-machine-learning/ De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit een bijdrage te schrijven over het thema: Bio-ethische aspecten van big data en machine learning. Insturen voor 24 juli. Lees verder het bericht > news-4276 Tue, 02 Jul 2019 11:30:29 +0200 Subsidie vanuit programma Ethiek en Gezondheid naar respectvolle geboortezorg https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/uvh-start-onderzoek-naar-respectvolle-geboortezorg?sresult=1906852157&swords=ZonMw Onderzoekers van de leerstoelgroep Zorgethiek vanuit de Universiteit voor Humanistiek (UvH) onderzoeken hoe zorgethiek kan bijdragen aan respectvolle geboortezorg (‘respectful maternity care’) door verloskundigen. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMw vanuit het programma Ethiek en Gezondheid. news-4247 Wed, 26 Jun 2019 15:27:16 +0200 Subsidie vanuit programma Ethiek en Gezondheid voor onderzoek naar familieparticipatie https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-naar-familieparticipatie Het UNO-UMCG-kennisthema Zorgrelaties heeft subsidie gekregen van het programma Ethiek en Gezondheid van ZonMw voor een empirisch-ethisch onderzoek. Het gaat om een onderzoek naar de inzet van familie bij de zorg voor ouderen met dementie die in verpleeghuizen wonen. news-4061 Fri, 26 Apr 2019 09:53:00 +0200 Handreiking helpt bij beslissen over ethische dilemma's https://www.vilans.nl/artikelen/handreiking-helpt-bij-beslissen-over-ethische-dilemma Elke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor zorgprofessionals, of dat nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional zijn. Keuzes over grote levensvragen of kleine, dagelijkse vraagstukken. De handreiking 'Ethiek in de zorg' geeft handvatten die helpen om te gaan met lastige vraagstukken en is ontwikkeld voor de gehandicapten- en ouderenzorg. news-3609 Mon, 11 Feb 2019 15:58:53 +0100 Lancering informatieve website voor jeugdige onderzoeksdeelnemers https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2019/Februari/lancering-website-kinderen-onderzoek/ Onderzoekers vragen jonge ziekenhuispatiënten soms of ze willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek. Toch is er weinig geschikte informatie voor kinderen. Dr. Ronella Grootens, onderzoeker bij de LUMC-sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, maakte daarom een website voor hen. news-3040 Tue, 25 Sep 2018 13:46:06 +0200 Onderzoek eicelbanken in Nederland aangeboden aan Tweede Kamer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-eicelbanken-in-nederland-aangeboden-aan-tweede-kamer/ Op 25 september heeft de minister van VWS Hugo de Jonge middels een Kamerbrief het rapport ‘Ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de studie blijkt dat eiceldonatie via de Nederlandse eicelbanken op een ethisch verantwoorde manier gebeurt. Dit onderzoek naar eiceldonatie via eicelbanken in Nederland is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw uit het programma Ethiek en Gezondheid. De resultaten van het rapport geven weer dat de eiceldonatie op ethisch verantwoorde wijze gebeurt.

Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd over vergoeding van donatie en selectie van donoren en ontvangers. In de Kamerbrief roept minister De Jonge de beroepsgroepen op om op basis van het voorliggend onderzoek tot overeenstemming te komen over een eventuele herziening van de huidige praktijk, met behoud van zorgvuldigheid.

Persbericht UMC Utrecht

Nederlandse eiceldonatie ethisch verantwoord

Vrouwen doneren hun eicellen daadwerkelijk vrijwillig aan Nederlandse eicelbanken, blijkt uit onderzoek. De oprichting van drie Nederlandse eicelbanken wakkerde een politiek maatschappelijke discussie aan. Er waren onder andere zorgen of de vergoeding van 900 euro een te grote rol zou spelen in het afstaan van eicellen. > Lees verder persbericht van UMC Utrecht

Meer informatie

Rapport 'Ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland'

 

]]>
news-2973 Tue, 11 Sep 2018 15:46:19 +0200 Kennismagazine 'E-health & ethiek' verschenen http://kennismagazine.nictiz.nl/e-health-en-ethiek/start/ Het belang van ethiek bij e-health wordt steeds vaker onderschreven, maar hoe maak je dit nu concreet in de praktijk? Het kennismagazine ‘E-health & ethiek’ biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health. Dit magazine is 3 september overhandigd aan Annelien Bredenoord, o.a. hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie.  

]]>
news-2971 Tue, 11 Sep 2018 11:49:11 +0200 6e Els Borst Lezing: Nieuwe voorplantingstechnologie, nieuwe familievormen, nieuwe ethische vragen? https://ceg.nl/publicaties/bekijk/6e-els-borst-lezing-nieuwe-voortplantingstechnologie-nieuwe-familievormen-nieuwe-ethische-vragen Op woensdag 5 september heeft Annelien Bredenoord, hoogleraar hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht, de 6e Els Borst Lezing uitgesproken met de titel Nieuwe voortplantingstechnologie, nieuwe familievormen, nieuwe ethische vragen?  

]]>
news-2866 Tue, 14 Aug 2018 09:54:52 +0200 "Geen morele redenen om tijdslimiet bij embryo-onderzoek niet te verdubbelen" https://www.uu.nl/nieuws/geen-morele-redenen-om-tijdslimiet-bij-embryo-onderzoek-niet-te-verdubbelen In landen waar embryo-onderzoek toegestaan is, bestaan ‘geen onweerlegbare, morele argumenten’ om de onderzoekslimiet op embryo’s niet te verdubbelen naar 28 dagen. Dat schrijven medisch-ethici Annelien Bredenoord en John Appleby in het tijdschrift EMBO Molecular Medicine.  

]]>
news-2818 Tue, 31 Jul 2018 15:15:36 +0200 De intenties van embryokweek zijn lovenswaardig, de consequenties niet https://www.trouw.nl/opinie/de-intenties-van-embryokweek-zijn-lovenswaardig-de-consequenties-niet~a74de60d/ Het verbod op het kweken van embryo's is er niet voor niets, betogen Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen, en Arthur Alderliesten, directeur van de VBOK, de organisatie die zich inzet voor de bescherming van het ongeboren kind.  

]]>
news-2817 Tue, 31 Jul 2018 15:12:21 +0200 Er zijn geen goede argumenten tegen kweek van embryo's https://www.trouw.nl/opinie/er-zijn-geen-goede-argumenten-tegen-kweek-van-embryo-s~a38d4269/ Het verbod op embryokweek bemoeilijkt het onderzoek naar nieuwe voortplantingstechnieken. Zo worden vrouwen en kinderen tot proefpersonen gemaakt, betogen Wybo Dondorp en Guido de Wert, die als ethici verbonden zijn aan de Universiteit Maastricht.  

]]>
news-2727 Mon, 09 Jul 2018 16:07:24 +0200 Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/kabinet-stelt-medisch-ethische-agenda-voor-de-komende-jaren-vast Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.  

]]>
news-2716 Thu, 05 Jul 2018 15:55:51 +0200 Digitale dokters. Een ethische verkenning van medische expertsystemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-dokters-een-ethische-verkenning-van-medische-expertsystemen/ Medische expertsystemen kunnen artsen ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een diagnose, prognose of behandelplan. In theorie kan dat leiden tot betere zorg, maar in de praktijk hebben de systemen de beloftes nog niet waargemaakt. Artsen kunnen het raadplegen van de systemen als een inefficiënte onderbreking van hun werk beschouwen of ten onrechte vertrouwen op een foute uitkomst. De komst van expertsystemen roept bovendien ethische vragen op. Hoe is bijvoorbeeld vast te stellen of een systeem het best mogelijke advies geeft voor een individuele patiënt als de werking van het systeem niet transparant is?  Voor een verantwoorde verdere ontwikkeling doen ontwikkelaars, artsen, patiënten en beleidsmakers er goed aan stil te staan bij deze kwesties en daarbij de lessen uit de praktijk mee te nemen.

Lees de volledige publicatie.

]]>
news-2721 Thu, 05 Jul 2018 15:16:34 +0200 Genoombreed onderzoek in de spreekkamer en ethische aspecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genoombreed-onderzoek-in-de-spreekkamer-en-ethische-aspecten/ Genoombreed onderzoek wordt steeds meer ingezet in de klinische praktijk. Daardoor komen allerlei zorgprofessionals vaker in aanraking met ethische dilemma’s waar voorheen vooral de klinisch geneticus zich over boog. Voor een ethisch verantwoorde invoering van genoombrede testen is naast een zorgvuldige afweging van autonomie en welzijn van patiënten en hun familieleden ook het perspectief van de samenleving van belang. Belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden zijn wie er voor ‘whole genome sequencing’ (WGS) in aanmerking komen, hoe er op zinnige wijze informed consent verkregen kan worden bij zulke grote hoeveelheden genetische informatie, welke genetische informatie gedeeld moet worden met patiënten en of er actief gezocht moet worden naar pathogene mutaties. De opkomst van WGS beïnvloedt de morele verantwoordelijkheden van zorgprofessionals en vraagt om een bredere maatschappelijke discussie over ‘personalized medicine'. 

Het volledige artikel is te lezen via de website van het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde.

Lees meer over het verantwoorde wijze van invoeren van Whole Exome Screening (WES) in de kindergeneeskundige praktijk bij kinderen die wilsonbekwaam blijven en bij kinderen die hoogstwaarschijnlijk wilsbekwaam worden. Het onderzoek richt zich op de ethisch thema’s zoals ‘geïnformeerde toestemming van ouders’, ‘instemming van kinderen’ en ‘(toekomstige) autonomie’.

Projecten: 731010005 en 731010013

]]>