'Financiële prikkel moet op innovatie zitten'

Erik-Jan Wilhelm

De zorg naar mensen thuis brengen en meer eigen regie stimuleren, staat nog in de kinderschoenen. Wat kan een zorgverzekeraar doen? Het antwoord: de juiste financiële prikkels geven. Erik-Jan Wilhelm, directeur Strategie & Innovatie Zorginkoop bij Zilveren Kruis, hoopt dat zorgaanbieders meer durven te experimenteren.

Lees het artikel op ZorgenZ.nl

Inzetten op eigen kracht en lokale netwerken stimuleren

Jan Overweg, wethouder gemeente Leusden

De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in 3 denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van organisaties in Leusden én van zichzelf om deze droom te realiseren?

Lees het artikel

Zelfredzaamheid heeft de toekomst


'Zelfredzaamheid en eigen kracht van individuen gaan in de toekomst een steeds grotere rol spelen', vertelt Alex Burdorf. 'Professionals in zorg en preventie moeten wel scherper in het oog houden bij wie zelfmanagement kans van slagen heeft en bij wie niet'.

Lees het artikel

Serie over zelfmanagement

Om de verschillende aspecten van zelfmanagement nader te verkennen, maken De Eerstelijns en Zorgenz een artikelenreeks over zelfmanagement. In De Eerstelijns ligt de nadruk op verdieping (in een serie van 8 artikelen); op ZorgenZ verschijnen 16 online artikelen met een meer praktisch karakter.

Eerder verschenen artikelen

Meer over zelfmanagement

Zelfmanagement centraal

Zelfmanagement staat centraal in 5 onderzoekslijnen voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging:

De instrumentenkiezer geeft zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, multidisciplinaire teams en individuele zorgverleners een overzicht van beschikbare tools en helpt bij het kiezen van instrumenten gericht op zelfmanagement(ondersteuning).

Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement

In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw.

Infographic

Het meedoen in werk en samenleving is goed voor de gezondheid van chronisch zieken. Maar deze kwetsbare groep valt ook vaak als eerste uit. Zelfmanagement draagt bij aan een betere gezondheid, een hogere arbeidsparticipatie en minder kosten. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten is meer en gerichter onderzoek nodig.

Leerboek zelfmanagement

Op 13 december 2017 is het het leerboek ‘Verpleegkundige Ondersteuning bij Zelfmanagement en Eigen Regie’ verschenen. Het boek kwam tot stand dankzij subsidie van ZonMw.

Rapporten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website