Projectomschrijving

ZonMw financiert 3 projecten met als thema 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'. In deze projecten wordt wat we weten over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen vertaald naar het onderwijs. Deelnemers van de projecten willen gezamenlijk, en samen met 5 regionale leernetwerken, kennis en ervaringen uit wisselen.

Doel onderzoek

Het doel van 'het waardecreatieproject' is te onderzoeken:

  • Hoe slagen deze 3 projecten erin kennis daadwerkelijk te gebruiken?
  • Hoe leren de deelnemers met en van elkaar?
  • Welke (meer)waarde heeft deze samenwerking (naast het leren zelf)?
  • Wat zorgt voor een succesvolle samenwerking; wat zijn de geleerde lessen?

In het onderzoek bestuderen we beschikbare documenten en houden we groeps- en individuele interviews om tot antwoorden te komen. We kijken zowel naar (1) de inhoud als (2) het proces. Dit project leidt tot 2 presentaties en een publicatie/( online) rapport over 'de geleerde lessen'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website