Projectomschrijving

Om gezinnen met zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen te helpen zijn veel interventies beschikbaar. Dit project onderzoekt welke van deze interventies of elementen daarvan het meest effectief zijn. Dat maakt het kiezen voor optimale zorg veel makkelijker. Startpunt zijn de gemeenschappelijke elementen van de acht meest veelbelovende interventies in Nederland voor deze doelgroep, in de DEI database. In bestaande gegevensbestanden over verleende zorg wordt nagegaan of deze elementen daadwerkelijk samenhangen met een groter effect van de zorg. Ook worden nieuwe gegevens verzameld over de uitkomsten van deze acht interventies. Tot slot wordt een kosteneffectiviteitsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bevindingen worden een of meer ‘ideale’ interventies geconstrueerd. De DEI omvat nog 22 andere interventies voor deze doelgroep. Deze worden gescreend op de mate waarin deze de ideale interventie benaderen. Dit resulteert in een overzichtelijker aanbod van effectieve interventies.
Dit project is een vervolg op project 729300006.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website