Projectomschrijving

Een belangrijk deel van de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) gaat over opvoedonzekerheid (preventief en lichte problematiek). Dit project gaat over het 'indikken' van de interventies op dit vlak. Het wordt uitgevoerd door het 'CIKEO'-consortium. Dit is een intensieve samenwerking tussen vier academische werkplaatsen: Rotterdam-Rijnmond, Leiden-Den Haag, TienPlus (Amsterdam), en Limburg. Vanuit deze academische werkplaatsen (met praktijk, beleid en onderzoek) wordt samengewerkt met bovenregionale en landelijke organisaties. Ouders en jeugd zijn en blijven actief betrokken bij CIKEO, via de academische werkplaats transformatie jeugd ('STRAW', Rotterdam).

De onderzoeksvragen zijn:
1. Wat zijn de behoeften van de gebruikers?
2. Welke 'werkzame factoren' zijn er binnen de opvoedinterventies?
3. Wat zijn de effecten/kosten van interventies t.a.v. opvoedonzekerheid?
4. Wat is een ingedikt aanbod, op basis van de werkzame elementen, van interventies ten aanzien van opvoedonzekerheid?
Dit project is een vervolg op project 729300005.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website