Projectomschrijving

In Nederland zijn voor jongeren veel interventies beschikbaar op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en onzekerheid, maar niet duidelijk is welke het meest effectief zijn. Een onderzoeksgroep van TNO, UVA, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en praktijkorganisaties zal via verschillende onderzoeken in kaart brengen in welke mate de onderdelen van deze programma's effectief zijn. Op vier manieren zal onderzoek worden gedaan: (1) er vindt een brede raadpleging van mensen uit het veld plaats, (2) er wordt een meta-analyse uitgevoerd op eerder gerapporteerde bevindingen, (3) bestaande data worden geanalyseerd (4) via een aantal experimentele studies wordt onderzocht welke technieken het meest effectief zijn bij o.a. spreekangst en weerbaarheid. Uiteindelijk doel is om een beperkt aantal interventies te selecteren die aanbeveling verdienen, zodat zoveel mogelijk jongeren op een effectieve manier geholpen kunnen worden.
Dit project is een vervolg op project 729300001.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website