Projectomschrijving

Kinderen met een problematische gehechtheidsrelatie hebben minder zelfvertrouwen, kunnen hun emoties minder goed reguleren en zijn minder sociaal vaardig in vergelijking met veilig gehechte jeugdigen. Bijna altijd laten deze kinderen probleemgedrag zien zoals druk gedrag, of zich continu verzetten tegen ouders of leerkrachten. Voor professionals die met kinderen weken zijn geen eenvoudige instrumenten beschikbaar die vroegtijdig gehechtheidsproblemen kunnen signaleren.

In de Richtlijn Problematische Gehechtheid wordt de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG) aanbevolen, maar deze lijst is niet gevalideerd. Met dit onderzoek beogen we de validiteit van de LSVG vast te stellen: wordt inderdaad gehechtheid gemeten? Tevens wordt de bruikbaarheid van de LSVG nagegaan in de jeugdgezondheidszorg, de jeugd ggz en de jeugdhulp. De uitkomsten worden besproken met een klankbordgroep, die adviseert over de noodzaak tot bijstellen van de LSVG en verdere verspreiding van de uitkomsten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website