Projectomschrijving

Professionals geven aan het moeilijk te vinden om multiprobleemgezinnen (MPG) de juiste hulp te bieden. Daarom wordt er steeds meer kennis verzameld over werkzame elementen van interventies voor MPG.

Doel project

Doelstelling van het project is om actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit MPG toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden blended learning modules ontwikkeld die bijdragen aan het opleiden van reflectieve professionals en optimale hulpverlening aan MPG.

Samenwerking

In dit project werken de Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen. De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, praktijk, ouders en jongeren zal de uitvoering van het project en de bestendiging van de nieuwe vormen van onderwijs ten goede komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website