Projectomschrijving

JGZ richtlijnen

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor de zorgverlening door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals. Ze zijn bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit en uniformiteit van de preventieve zorg voor jeugdigen. Echter, voor professionals is het een uitdaging deze richtlijnen te gebruiken zoals bedoeld. De Slimme Richtlijnmodule biedt bij uitstek een oplossing voor de genoemde knelpunten.

De Slimme Richtlijnmodule

De Slimme Richtlijnmodule (SRM) is een data-gedreven beslissingsondersteunend systeem, op basis van informatie uit een verzameling van de JGZ-richtlijnen. Een belangrijke eis voor succesvolle implementatie van de SRM is de integratie met digitale dossiers in de JGZ (DD JGZ). In dit project richten we ons op de ontwikkeling en toetsing van een proof-of-concept van een geïntegreerde Slimme richtlijn met een DD JGZ in een pilot-regio. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt getracht een kantelpunt te bereiken binnen de sector.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website