Projectomschrijving

Het goed inschatten van het risico op een onveilige opvoedingssituatie is van groot belang om kinderen te kunnen beschermen. Desondanks wordt dit risico vaak niet goed ingeschat en daarom is recentelijk de ARIJ ontwikkeld door de UvA in samenwerking met JBRA. De ARIJ bestaat uit een veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel waarmee aanknopingspunten worden verkregen voor interventie en verandering in risico kan worden vastgesteld. Het doel van dit onderzoek is de betrouwbaarheid en validiteit van de ARIJ nader te onderzoeken bij verschillende jeugdzorginstanties en te onderzoeken in hoeverre de betrouwbaarheid en validiteit kunnen worden verbeterd. Naar verwachting zal dit project een instrument opleveren waarmee de huidige en toekomstige onveiligheid van kinderen goed kan worden ingeschat en waarmee gezinnen beter worden toegeleid naar passende hulpverlening waardoor kinderen eerder veilig zijn en het risico op onveiligheid in de opvoedingssituatie afneemt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website