Projectomschrijving

Jij en je gezondheid (JEJG) is een digitale innovatieve werkwijze om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Met JEJG worden risicogedragingen en problemen op tijd gesignaleerd en kunnen jongeren passend begeleid en geholpen worden. JEJG faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. JEJG bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de digitale gezondheidsvragenlijst bestaande uit betrouwbare en valide screeningsinstrumenten, het persoonlijk gezondheidsprofiel met feedback boodschappen, de JGZ-uitslagen module, instrumenten voor nader onderzoek en het schoolgezondheidsprofiel (zie www.jijenjegezondheidinfo.nl). Dit onderzoeksproject betreft het doorontwikkelen van de bestaande digitale innovatie JEJG voor toepassing binnen het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) op 5 en 10 jarige leeftijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website