Projectomschrijving

Er is op dit moment geen ICT referentiearchitectuur specifiek voor de JGZ beschikbaar. Met dit project gaan we daar verandering in brengen. Daarbij maken we gebruik van wat er elders in het publieke domein al is ontwikkeld op het gebied van ICT referentiearchitecturen.

ICT Referentiearchitectuur

De meest voor de hand liggende ICT Referentiearchitectuur om mee te werken is Pura. Pura staat voor: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur. Deze is primair voor de GGD en de GHOR ontwikkeld. JGZ vormt hiervan een onderdeel, maar ook de infectieziektenbestrijding en de gezondheidsbevordering vinden hier een plek. De GGD’en herkennen zich hier goed in. Dat ligt anders voor de organisaties die wel JGZ bieden, maar niet aan infectieziektenbestrijding of gezondheidsbevordering doen.

Derhalve is nu besloten een ICT Referentiearchitectuur specifiek voor de JGZ te ontwikkelen. Door aan te sluiten bij Pura, wordt het werk dat voor Pura is gedaan herbenut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website