Projectomschrijving

Bij stress reageert het lichaam met een verhoogde bloeddruk en hartslag, spanning van spieren, toename van lichaamstemperatuur en huidgeleiding, en versnelling van de ademhaling. Jongeren in residentiële jeugdzorg reageren vanwege ontregelde stressregulatiesystemen vaak inadequaat op stress, bijvoorbeeld met agressie. De gevolgen zijn vaak ernstig voor jongeren, groepsleden, medewerkers en de organisatie als geheel, en lopen uiteen van lichamelijke en psychische klachten tot organisatorische gevolgen als uitval en ziekte onder personeel. Huidige methoden om incidenten te voorkomen zijn gericht op vroegsignalering van oplopende stress. Bekend is echter dat jongeren en medewerkers signalen van oplopende stress – en de aanleiding tot incidenten – niet tijdig herkennen. Doel van huidig onderzoek is om te onderzoeken op welke manier biofeedback kan bijdragen aan het sneller en beter signaleren van oplopende fysiologische stress om incidenten in de residentiële jeugdzorg terug te dringen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website