Projectomschrijving

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. Deze aandoeningen hebben een negatief effect op het huidige en toekomstige functioneren van een kind. Helaas worden angst- en depressieklachten bij kinderen vaak niet herkend waardoor deze kinderen geen adequate hulp krijgen aangeboden. Om angst- en depressieklachten vroegtijdig te kunnen signaleren kan gebruik worden gemaakt van screeningsinstrumenten. De RCADS-25 is een screeningsinstrument geschikt voor kinderen van 8 tot 18 jaar en bestaat uit 15 vragen over angst en 10 vragen over depressie. In het buitenland is de RCADS-25 uitgebreid onderzocht en geschikt bevonden voor het screenen op angst en depressie. De RCADS-25 is echter nog niet in Nederland onderzocht. Deze studie heeft als doel te onderzoeken of de RCADS-25 ook in Nederland geschikt is voor het screenen op angst en depressie bij kinderen. We onderzoeken tevens of er leeftijds-, geslachts-, en etnische verschillen worden gevonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website