Projectomschrijving

Het 360°CHILDoc is een kind-profiel dat in één geordend overzicht gegevens uit het Jeugdgezondheidszorg(JGZ)-dossier over het kind en zijn omgeving weergeeft volgens een internationale classificatiesystematiek (ICF).

Projectdoel: Doorontwikkeling naar een online toegankelijk 360°CHILDoc dat ouders en jeugdigen op een ouderportaal kunnen inzien, gevolgd door onderzoek naar effecten en bruikbaarheid in de praktijk.

De doorontwikkeling start in 2017 en in 2018/2019 wordt geëvalueerd of het kind-profiel bruikbaar en zinvol is en leidt tot een lagere drempel voor ouders om:

  • te bekijken welke factoren de ontwikkeling van hun kind op positieve en negatieve wijze beïnvloeden
  • contact te zoeken met de JGZ
  • JGZ-gegevens te delen met overige betrokken zorgverleners
  • samen met zorgverleners problemen in onderlinge samenhang op te pakken

Ouders, jeugdigen en zorgprofessionals worden bij de doorontwikkeling en evaluatie betrokken. De resultaten zijn bruikbaar voor de JGZ en de Zorg voor Jeugd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website