Projectomschrijving

In dit project wordt een digitale versie van de Zelfredzaamheidsschaal voor Jeugdigen ontwikkeld en getoetst, de Digi ZRJ. De ZRJ geeft een breed beeld van de zelfredzaamheid van een jeugdige en zijn gezin.

Het instrument is inhoudelijk veelbelovend, maar uit eerder onderzoek blijkt dat het gebruiksgemak nog te wensen overlaat. Ook is de ZRJ nog onvoldoende geschikt om samen met jeugdigen en ouders in te vullen. Naar verwachting biedt de Digi ZRJ hier een oplossing voor.

In de eerste fase van het project ontwikkelen we de Digi ZRJ samen met professionals en cliënten, afkomstig uit zeven instellingen uit het brede jeugddomein.

In de tweede fase van het project wordt het gebruik van de Digi ZRJ een jaar lang gevolgd bij deze instellingen. We onderzoeken of de Digi ZRJ bijdraagt aan een hoger gebruiksgemak, aan benutting van de ZRJ in het contact met de jeugdige en zijn gezin en aan meer eigen regie.

Na afloop van het project is de tool gratis beschikbaar op tablet, smartphone en laptop.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website