Projectomschrijving

Het werkveld van welzijn en zorg (sociaal werk) heeft nog onvoldoende mogelijkheden om effectief om te gaan met geweld in gezinnen. In Nederland is het vooralsnog niet gelukt het aantal mishandelde kinderen per jaar (118.000) terug te dringen en te zorgen dat het geweld in gezinnen daadwerkelijk stopt. Dit onderzoekproject heeft als doel om te onderzoeken wat een nieuwe werkwijze kan bijdragen aan het methodisch handelen van het sociaal werk als het gaat om geweld en veiligheid in gezinnen.
‘’Veilig Verder’’ is een oplossingsgerichte werkwijze waarin de kracht van ouders gezocht wordt om veilige opvoedsituaties voor hun kinderen te creëren, bij gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling. Deze werkwijze is gebaseerd op Signs of Safety, en wordt intensief in de regio Haaglanden uitgevoerd door Veilig Verder Teams. Nagegaan wordt of de Veilig Verder werkwijze tot minder kindermishandeling, minder trauma en meer emotionele veiligheid voor kinderen leidt dan de reguliere werkwijze.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website