Implementatie

Gezamenlijk kennis verder brengen en gericht verspreiden

De onderzoeken naar instrumenten en interventies leveren een schat aan kennis op. Deze kennis vraagt erom om verder verspreid te worden of  in een groter geheel geplaatst te worden. Wat kun je bijvoorbeeld het beste inzetten bij ADHD? Of bij de aanpak van kindermishandeling?

Goede voorbeelden

Daarom stimuleert ZonMw projectleiders om samenhang aan te brengen in kennis die zij aan het licht hebben gebracht en deze toe te spitsen op en te verspreiden onder specifieke doelgroepen. Goede voorbeelden hiervan zijn de publicatie 'ADHD, een update' waarin onderzoekers van verschillende universiteiten de meest recente wetenschappelijke inzichten over diagnostiek en behandeling bij ADHD weergeven. En de factsheet 'De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015' waarin de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, zijn samengevat door diverse onderzoekers. 

De volgende overkoepelende projecten zijn gestart:

De volgende projectgerelateerde verspreidings- en implementatie impulsen zijn gegeven:

Publicaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website