Projectomschrijving

ZonMw financiert 3 projecten met als thema 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'. In deze projecten wordt wat we weten over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen vertaald naar het onderwijs. Deelnemers van de projecten willen gezamenlijk, en samen met 5 regionale leernetwerken, kennis en ervaringen uit wisselen.

In het onderzoek “Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden” is van december 2019 tot maart 2021 begeleiding geboden aan de 3 projecten en hun onderlinge uitwisseling. En is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de vormgeving en inhoud van de projecten enerzijds en kennisbenutting, leren en waardecreatie anderzijds.

In een onderzoeksrapport is beschreven hoe frames van kennisbenutting, leren en waardecreatie worden gehanteerd in subsidieoproepen en –aanvragen. Het gebruik van verschillende frames blijkt in de praktijk van samenwerking te leiden tot uiteenlopende verwachtingen.
Verwachtingen en focus van de projecten onderling, en tussen de projecten, ZonMw en dit onderzoek verschillen.

Hoewel de onderlinge samenwerking door deze uiteenlopende verwachtingen werd bemoeilijkt, bevat het onderzoek indicaties dat waardecreatie optreedt wanneer er sprake is van wederkerigheid en horizontale leerrelaties. Het rapport bevat aanbevelingen voor de programmeeractiviteiten van ZonMw wanneer zij streeft naar gezamenlijk leren tussen projecten, en stimuleert reflectie op de ontwikkeling en inzet van leernetwerken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website