Projectomschrijving

Slachtoffers van loverboys vormen een kwetsbare groep. De gevolgen van slachtofferschap zijn ingrijpend en het risico om opnieuw slachtoffer te worden is groot. In Nederland bestaat voor deze groep een divers hulpaanbod in instellingen voor jeugdzorg en opvang. Het ontbreekt echter nog aan voldoende zicht op de effecten van dit aanbod.

In het kader van de Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek zet de rijksoverheid tal van maatregelen in, waaronder het verbeteren van zorg voor en bescherming van slachtoffers van loverboys. In het kader van dit actieplan voert het Verwey-Jonker Instituut in het najaar van 2013 een voorstudie uit. Instellingen worden bevraagd op de opvang en behandeling die zij bieden bij loverboyproblematiek.

De resultaten van de voorstudie geven een volledig beeld van het huidige hulpaanbod aan loverboyslachtoffers, en van werkzame onderdelen hiervan. De voorstudie draagt bij aan het verder ontwikkelen en onderbouwen van de hulp, zodat slachtoffers beter beschermd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website