Projectomschrijving

18+ LVB-jongeren, bij wie het ouderlijk gezag verdwijnt en die voor de wet volwassen zijn, hebben de neiging zich te onttrekken aan verdere begeleiding. Eenmaal uit beeld van de hulpverlening neemt de kans op problemen als criminaliteit, schulden en verslaving toe. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht in hoeverre de werkalliantie tussen LVB-jongere en begeleider bijdraagt aan het vergroten van de motivatie van de jongere voor begeleiding. Kennis over de relatie tussen werkalliantie en motivatie is - met het oog op voortzetten van een goede begeleiding - relevant vanuit het oogpunt van LVB-jongeren en directe omgeving, zorgprofessionals, wetenschap en onderwijs en gemeenten. De onderzoeksgroep bestond uit 34 LVB-jongeren van 14 t/m 27 jaar, die onder begeleiding wonen bij Stichting Philadelphia Zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website