Projectomschrijving

Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling (TASK) Amsterdam is opgezet vanuit het team kindermishandeling AMC. De deelnemende partijen, de Bascule (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming stellen samen met experts vanuit het AMC een beleid vast voor gezinnen waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Thema’s die bij iedere casus aan bod komen zijn diagnostiek, diagnose, veiligheid, behandeling en regie. Jaarlijks worden ongeveer 300 kinderen besproken.

Onderwijs en onderzoek
Naast patiëntenzorg houdt TASK zich bezig met onderwijs en onderzoek. Deze multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling wordt aanbevolen en onderzocht door de overheid. Via dit ZonMw-project heeft TASK de mogelijkheid gekregen de werkwijze te verbeteren. TASK wil binnen dit project leren van andere multidisciplinaire initiatieven om de organisatie- en vergaderstructuur te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website