Projectomschrijving

In het consortium 'ADHD en druk gedrag' werkten een groot aantal partijen samen aan onderzoek om de psychosociale zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren.

We vonden dat in Nederland veel behandelmethodes worden gebruikt die niet voldoende onderzocht zijn of die waarschijnlijk niet effectief zijn. Effectief bewezen methodes, waarvan trainingen voor ouders en leerkrachten de belangrijkste zijn, worden daarentegen juist weinig gebruikt.

We vonden ook dat voor kinderen met ernstige ADHD en met ernstig grensoverschrijdend gedrag snelle inzet van gedragsmatige behandeling belangrijk is, omdat anders verslechtering van hun situatie dreigt. Dat bleek ook het geval voor kinderen die in een één-oudergezin opgroeien.

Onze studies wezen verder uit dat individuele trainingsprogramma’s voor ouders of leerkrachten beter werken dan groepsprogramma’s. Programma’s die ouders of leerkrachten veel ‘stimuluscontroletechnieken’ (zoals duidelijke regels stellen of structuur bieden) of  ‘contingentiemanagement-technieken’ (zoals prijzen of negeren) aanleren bleken effectiever dan programma’s die deze technieken minder bevatten. Ook lieten we met onze studies zien dat twee sessies ouder- of leerkrachttraining in één van beide typen technieken al leidden tot vermindering van probleemgedrag van kinderen. In oudertraining bleken stimuluscontroletechnieken iets sneller te werken dan contingentiemanagement-technieken.

Met de kennis over effectieve technieken ontwikkelden we een nieuwe korte training voor ouders en leerkrachten. In vervolgonderzoek zullen we de effectiviteit van deze training toetsen, zie hiervoor onze website www.paint-studies.nl.

Dit project is een vervolg op project 729300003.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt is aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website