Projectomschrijving

In samenwerking tussen hogeschool Windesheim, NHL-Stenden, Fontys, HAN, Stichting Alexander, het Nederlands Jeugdinstituut en het UMCG is er gewerkt aan het toepasbaar maken van actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) voor hbo-opleidingen. Binnen dit project zijn een serious game, werkkaarten, kennisclips en een implementatie roadmap ontwikkeld.

Doel van dit VIMP-project is om de producten verder te borgen binnen de reeds deelnemende hogescholen. Daarnaast is het doel om de ontwikkelde producten bekendheid te geven en te ondersteunen bij het implementeren buiten de vier deelnemende hogescholen. Tevens wordt er als onderdeel van het VIMP-project een plek gecreëerd die als thuisbasis kan dienen voor de ontwikkelde producten om verdere borging en implementatie binnen hogescholen in Nederland te kunnen faciliteren en stimuleren.

Looptijd van het project is van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website