Projectomschrijving

Dit overkoepelende VIMP-project voor de drie projecten binnen de oproep ‘’Kennis en jeugdopleidingen verbinden’’ gaat het over het in kaart brengen van belemmerende en bevorderende factoren omtrent het bundelen en vertalen van actuele kennis op verschillende thema’s voor hbo-opleidingen en hbo-professionals. Het betreft de projecten Onbekend maakt Onbemind, Plein 16-27 en Samen de handen in een voor multiprobleem.

ZonMw ziet de 3 huidige projecten als voorlopers en wil de kennis en ervaringen uit deze projecten daarom inzichtelijk maken voor toekomstige projecten die zich gaan bezighouden met de vertaling van kennis naar vormen van (blended) onderwijs binnen het hbo en voor hbo professionals.

Binnen dit overkoepelende VIMP-project wordt in kaart gebracht hoe de projecten op uiteenlopende manieren hebben gewerkt aan het bundelen en vertalen van kennis. Wat kunnen we daarvan leren? Wat werkt (niet) en waarom?

Looptijd van het project is van 1 september 2021 – 31 augustus 2022.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website