Projectomschrijving

Hersenontwikkeling en de invloed op het gedrag bij adolescenten met zeer problematisch antisociaal gedrag is een nog onderbelicht onderwerp binnen het dagelijks handelen van professionals en in de opleiding van deze professionals. Het lijkt er op dat over deze kennis nog te vaak geldt: onbekend maakt onbemind.

Doel project

Het onderwijsproject heeft als doel om de aanwezige kennis vanuit de neurobiologische en psychosociale wetenschappen over problematisch antisociaal gedrag bij jongeren te bundelen zodat borging en overdracht kan plaatsvinden in de praktijk en de (HBO) opleidingen.

De samenwerking tussen partners in bestaande consortia (NeurolabNL en twee Academische Werkplaatsen Jeugd) maakt dit mogelijk. Door de ontwerpmethode Design Thinking wordt samen met alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om deze overdracht van kennis structureel in te passen. Het project richt zich op bundeling van kennis zelf én op attitude en perceptie, namelijk het leren omgaan met die kennis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website