Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In binnen- en buitenland worden kennis en aanbevelingen ontwikkeld over de relatie tussen deze factoren en het effect van zorg voor jeugd.

Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

In deze kennisupdate actualiseren we eerdere kennisinventarisaties (Barnhoorn e.a., 2013; Van Hattum, e.a. 2019).

In samenwerking met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van onderzoek, cliënten, professionals en onderwijs formuleren en verspreiden we de actuele kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen voor onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website