Projectomschrijving

‘Partners in jeugdbeleid’ inventariseert mogelijke vormen van dataverzameling over jeugdhulp aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld of mishandeling. Met als doel het bieden van passende hulp aan hen te kunnen monitoren. De rapporteur mensenhandel heeft in 2018 geconstateerd dat niet duidelijk is welke vormen van jeugdhulp wordt geboden aan deze kinderen. Hij stelt de vraag of de verschillende groepen slachtoffers de juiste hulp ontvangen, en beveelt aan dit onderdeel van de beleidsinformatie jeugd te maken. We doen een onderzoek naar de werking van de beleidsinformatie, verkennen andere mogelijke databronnen, doen literatuuronderzoek en interviewen deskundigen op het gebied van hulp bij mishandeling en seksueel geweld en van datacollectie. Het onderzoek levert een afwegingskader op dat helpt met de beslissing welke vormen van dataverzameling passend zijn om  passende hulp te bieden aan de slachtoffers.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website