Projectomschrijving

Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland

De behandeling en begeleiding van mishandelde kinderen en hun familie is complex. Steeds is sprake van een unieke combinatie van problemen en vragen. Regelmatig zijn meerdere hulpverleners en instanties betrokken. Dit vraagt om maatwerk en een uitstekende samenwerking om het leven van het kind daadwerkelijk en blijvend te verbeteren.

In het project ‘Intersectorale Aanpak’ ontwikkelen wij op een lerende manier veelbelovende samenwerkingsvormen tussen professionals en met kinderen en ouders. Deze samenwerkingsvormen zullen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van leven van het mishandelde kind. Feedback van ouders en kinderen wordt georganiseerd. Noodzakelijke randvoorwaarden voor financiering en informatie-uitwisseling worden geformuleerd. De projectresultaten zijn van belang voor alle hulpverleners en beleidsmakers, betrokken bij de behandeling van mishandelde kinderen en hun ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website