Projectomschrijving

Sinds 2012 wordt in de regio Den Haag huiselijk geweld aangepakt in de vorm van een multidisciplinair team, het Veilig Verderteam (VVT). Kernteams, bestaande uit Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld, spreken de (door politie aangemelde) cliënten in de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. Het kernteam werkt samen met andere organisaties die op afroep deel van het kernteam uitmaken. Deze methode borduurt voort op langere samenwerking die in de regio bestaat. De veiligheid binnen het gezin wordt door het kernteam in kaart gebracht met behulp van de methodiek Signs of Safety (SOS). Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft hierbij de procesregie.

Kracht van deze aanpak is: hulpverleners zijn gelijktijdig aanwezig op bepaalde momenten om gezamenlijk met het gezin te spreken en samen met hen één plan van aanpak te maken, dat voor alle betrokkenen het kader vormt. Een belangrijke verandering is dat het gezin wordt betrokken in alle gesprekken en veiligheid én eigen kracht centraal staat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website