Projectomschrijving

Implementeren Kindcheck

We weten nog onvoldoende hoe we zorgverleners en organisaties goed kunnen ondersteunen bij het implementeren van interventies en richtlijnen, zoals richtlijnen in de Jeugdzorg. De Kindcheck is zo'n richtlijn. Het biedt zorgverleners handvatten om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen.

Onderzoek implementatie strategieën

In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in welke factoren belangrijk zijn bij het invoeren van een richtlijn zoals de Kindcheck. We willen daarna vaststellen met welke strategieën we deze factoren kunnen beïnvloeden zodat we zorgverleners beter kunnen ondersteunen bij het invoeren van richtlijnen. Een panel met sleutelfiguren uit de wetenschap, het beleid en de praktijk denkt actief tijdens het onderzoek mee. We willen komen tot een (digitale) beslishulp waarmee zorgverleners en organisaties kunnen bepalen welke implementatiestrategieën goed bij hen en hun context passen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website