Projectomschrijving

Het onderzoek

Dit onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre succes van hulp wordt bepaald door het empathisch vermogen van jeugdpsychiatrische patiënten en hoe empathie is te versterken. Bij een grote groep jongeren in de forensische jeugdpsychiatrie zijn vragenlijsten afgenomen tijdens de intake en na zes maanden behandeling.

Resultaten

De resultaten laten zien dat empathie gerapporteerd door de patiënt toeneemt in de eerste zes maanden van behandeling. De toename in met name cognitieve empathie gaat gepaard met afname in probleemgedrag gerapporteerd door de therapeut. Meisjes rapporteren meer vooruitgang in cognitieve empathie dan jongens en dit sekseverschil is groter bij mannelijke dan bij vrouwelijke therapeuten.

Conclusie

Hoewel voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies lijkt het er op dat empathie van de patiënt een rol speelt in het therapeutisch proces. Vervolgonderzoek is nodig om te kunnen bepalen in hoeverre verandering in empathie het gevolg is van behandeling of van natuurlijke groei.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website