Projectomschrijving

Zes jeugdhulpaanbieders hebben, met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, een project uitgevoerd om de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. Tijdens dit tweejarige project hebben de instellingen hun behandelaanbod voor deze doelgroep doorontwikkeld en beschreven. Daarnaast hebben zij op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis en praktijkervaring een onderbouwing van het behandelaanbod uitgewerkt.

Effectiviteit behandlaanbod

Over de effectiviteit van het behandelaanbod voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel is weinig bekend. Om de effectiviteit van de behandelprogramma's te kunnen gaan onderzoeken was het allereerst noodzakelijk dat de behandelmethoden werden geëxpliciteerd en beschreven. Met het project is een belangrijke stap gezet om meer zicht te krijgen op de behandeling van de doelgroep en de theoretische effectiviteit.

Resultaat

Door het project is meer zicht ontstaan op de doelgroep waar de instellingen zich op richten. In het project is de doelgroepbeschrijving van de Commissie Azough gevolgd: feitelijke of vermoedelijke slachtoffers van loverboys en mensenhandel. De meeste jeugdhulpaanbieders richten zich echter op een bredere groep meiden die kwetsbaar zijn en meiden die in andere afhankelijkheidsrelaties slachtoffer zijn van misbruik.
Het beschrijven van de aanpak heeft belangrijke verbeteringen opgeleverd. De fasering van de behandeling is duidelijk geworden met een indicatie van de duur van de fasen. Ook is er overzicht ontstaan van de interventies die worden gebruikt in de behandelprogramma's en wanneer deze worden ingezet.
De 'gaten' in de aanpak op basis van gestelde doelen zijn zichtbaar geworden. Dit heeft onder andere geleid tot meer aandacht voor traumabehandeling, hulp na seksueel misbruik is en het betrekken van ouders binnen de behandelprogramma's. Daarnaast is er meer duidelijkheid gekomen over melden bij Comensha en wanneer wel of niet aangifte wordt gedaan. Monitoring en evaluatie van de trajecten is onderdeel geworden van de werkwijze.

De implementatie van de behandelprogramma's vraagt blijvend aandacht. De deelnemende instellingen hebben in het project hiervoor de eerste stappen gezet.

Onderzoek naar effectiviteit van de behandelprogramma's is een zinvolle vervolgstap om meer kennis te verzamelen over wat werkt in de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website