Projectomschrijving

Binnen de hulpverlening aan jongeren worden vaak digitale tools ingezet. Voorbeelden van digitale tools zijn een online vragenlijst waarbij een jongere de resultaten ook online kan bekijken en een gecombineerd online en face to face zorgprogramma. In dit project ‘Digitaal vakmanschap’ gaan we aan de slag met zes ontwikkelde tools.

Wat willen we bereiken?

  1. Onderzoekers & ontwikkelaars weten wat maakt dat een digitale tool werkt en waarom jongeren het wel of niet leuk vinden.
  2. Professionals weten welke digitale tools jongeren leuk vinden en hoe ze deze tools kunnen gebruiken.

Hoe gaan we dat doen?

Op basis van wat we in de zes projecten geleerd hebben, gaan we een overzicht maken van wat jongeren leuk vinden aan digitale tools en wat de werking van een digitale tool vergroot. Dit overzicht vullen we aan met informatie uit artikelen en rapporten. Samen met jongeren, ouders, professionals, onderzoekers en ontwikkelaars worden de leukste en beste suggesties uitgekozen en op basis daarvan wordt een handleiding voor onderzoekers & ontwikkelaars gemaakt en een infographic voor professionals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website