Projectomschrijving

Behandelmotivatie

In deze studie onderzochten wij in de jeugd-GGz en de jeugdverslavingszorg het belang van de behandelmotivatie van de jongere en de behandelalliantie tussen de jongere en de behandelaar voor het behandelresultaat. Wij keken daarbij naar de eerste vier maanden van de behandeling.

De kwaliteit van de behandelalliantie vlak na aanvang van de behandeling bleek in dit onderzoek een sterke voorspeller van het behandelresultaat na vier maanden. De motivatie voor behandeling bij de jongeren bleek daarentegen geen voorspeller van het behandelresultaat. Het oordeel van de jongere over de behandelalliantie en dat van de behandelaar verschilde aanzienlijk. Dit gold ook voor het oordeel over de behandelmotivatie. Tussen beide perspectieven was slechts een matige samenhang.
Wat betreft de behandelalliantie nam de samenhang tussen beide perspectieven wél toe over de tijd.
Bij de behandelmotivatie was daar geen sprake van.

Behandelalliantie

Wanneer de behandelalliantie kort na de start van de behandeling door zowel de jongere als de behandelaar als sterk wordt beoordeeld, is de kans op een gunstig behandelresultaat aanzienlijk groter dan wanneer beide partijen de behandelalliantie als zwak beoordelen.
Een gunstig oordeel van beide partijen over de behandelalliantie kort na de aanvang van de behandeling is dus een belangrijke voorspeller van een gunstig behandelresultaat in de eerste maanden van de behandeling.

Interventies

De onderzoeksresultaten suggereren echter dat toepassing van de in het onderzoek gebruikte interventies op basis van de Client-Directed Outcome-Informed (CDOI) methode en MGV niet heeft geleid tot betere behandelresultaten dan de gebruikelijke behandeling waarin de gebruikte interventies niet werden ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website