Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wegwijzer Kind en Scheiding: ondersteuning op maat na ouderlijke scheiding.

 

De wegwijzer biedt een overzicht van beschikbare programma’s bedoeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar die te maken krijgen met een ouderlijke scheiding. De programma’s richten zich voornamelijk op het om leren gaan met de scheiding en het voorkomen van emotionele, sociale en gedragsproblemen. De programma’s kunnen gefilterd worden op basis van zaken als leeftijd, de setting waarin het programma wordt uitgevoerd, het aantal bijeenkomsten, onderwerpen en werkvormen.

 

Behalve de beschreven programma's zijn er nog andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden. De initiatieven lopen uiteen van kinderen een stem geven bij het opstellen van een ouderschapsplan tot een online platform waarin kinderen van gescheiden ouders elkaar steun bieden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Wegwijzer Kind en scheiding is geschikt voor verschillende doelgroepen: beleidsmakers, beroepskrachten, ouders en jongeren, wetenschappers en onderzoekers.

 

Het Nederlands Jeugdinstituut, Universiteit Utrecht, TNO en het Trimbos-instituut hebben de wegwijzer samen met de aanbieders van de beschreven programma's opgesteld.

Zij zien het gezamenlijk belang om het bestaande aanbod voor kinderen van gescheiden ouders onder de aandacht te brengen.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland worden op landelijk niveau diverse preventieve ondersteuningsprogramma’s voor ‘scheidingskinderen’ aangeboden. Daarmee wordt tot op heden echter slechts een fractie bereikt van het totale aantal scheidingskinderen. Veel professionals, ouders en kinderen weten niet wat er voor ondersteuning is voor jeugdigen. Dit blijkt steeds weer bij presentaties op grote landelijke congressen en bijeenkomsten.

Ook de Kinderombudsman beschrijft in zijn recente rapport: “Vechtende ouders, het kind in de knel” dat passende ondersteuning voor scheidingskinderen belangrijk is en dat interventies gericht op scheidingskinderen of ouders grotere bekendheid zouden moeten krijgen (Dullaert en anderen, 2014). Ons initiatief sluit hierbij, alsook bij de transitie en transformatie van het jeugdstelsel. Daarin hebben gemeenten de opdracht dat er passend (preventief) zorgaanbod is, ook rondom (echt)scheiding.

 

Om de ondersteuning van het aantal scheidingskinderen te verbeteren, is het van belang om kennis en ervaring vanuit de verschillende ondersteuningsprogramma’s te bundelen. Hiertoe hebben diverse partners het initiatief genomen om gezamenlijk te streven naar een betere zichtbaarheid van ondersteuning voor scheidingskinderen, en een vergrote inclusie van kinderen in dit bestaande hulpaanbod. Dit is vormgegeven binnen een landelijk netwerk waarbij universiteit, kennisinstituten en landelijke aanbieders van ondersteuning in scheidingssituaties samenwerken binnen SOS (Samenwerking Ondersteuning Scheidingskinderen). Een van de activiteiten van SOS bestaat uit het samenstellen van een wegwijzer (overzichtskaart) ondersteuning scheidingskinderen, en hierop is deze VIMP aanvraag gericht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website