Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls ADHD had tot doel de verworven kennis binnen vijf ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. Deze vijf projecten zijn binnen het ZonMw-programma ‘Zorg voor Jeugd’ uitgevoerd, en waren gericht op de evaluatie van interventies voor kinderen en jeugdigen met ADHD. Gekozen is om de kennisverspreiding in een breder perspectief te plaatsen. Dit is gerealiseerd door het tot stand brengen en distribueren van een gids, “ADHD, een update: Actuele stand van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek en behandeling van ADHD”. De gids bestaat uit de volgende elementen: (a) een overzicht van de actuele stand van zaken rond diagnostiek en behandeling van ADHD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, (b) interviews met betrokkenen rondom de zorg voor en onderzoek naar ADHD, waarin meer inzicht wordt geboden in diagnostiek en behandeling van ADHD, en (c) de opzet en resultaten van de vijf genoemde projecten die werden uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma ‘Zorg voor Jeugd’. In de omslag van de gids worden de belangrijkste inzichten uit de gids samengevat in tien gouden regels voor diagnostiek en behandeling van ADHD. Van de gids zijn bijna 5.000 exemplaren verspreid onder zorgverleners en ambtenaren die vanuit gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van jeugdhulp.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot gedeelte van de gidsen is verspreid onder de zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland en die jeugdhulp leveren, en onder gemeenten, waarbij is gekozen om de gidsen toe te sturen naar de centrumgemeenten van de 42 bovenregionale samenwerkingsverbanden rondom jeugdhulp. Daarnaast is de gids uitgedeeld aan alle bezoekers van de GGZ Kennisdag 2015 en aan alle bezoekers van het Kennissymposium 2015 van oudervereniging Balans. Voorts zijn er veel gidsen per post opgestuurd naar belangstellenden (met name behandelaars van kinderen en jongeren met ADHD), die via collega’s of de media op de hoogte waren van de lancering van de gids. Tot op heden zijn er circa 4.650 papieren exemplaren van de gids gedistribueerd.

Naast het verspreiden van de papieren versie van “ADHD, een update”, is de digitale versie van de gids op diverse plaatsen online beschikbaar. De gids is onder andere te downloaden via de website www.onderzoekADHD.nl (een onderzoekswebsite van de Vrije Universiteit).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) beoogt de verworven kennis binnen de vijf ZonMW ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. Gekozen is de kennisverspreiding niet te beperken tot de in de projecten verworven kennis, maar in te passen in een breder programma van kennisverspreiding, dat tot doel heeft te informeren over alle recente inzichten in empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD. Kennis over methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zal steeds worden onderbouwd door middel van nationale en internationale richtlijnen en worden aangevuld met recente meta-analyses.

Om de implementatie van de kennis te optimaliseren, richten we de kennisverspreiding op twee doelgroepen: (a) zorginstellingen aangesloten bij GGZ Nederland en (b) gemeenten via de 41 bovenregionale samenwerkingsverbanden voor de transitie jeugdzorg. Deze aanpak wordt gecomplementeerd met kennisverspreiding onder gemeenten via de bovenregionale samenwerkingsverbanden voor de transitie jeugdzorg. In het licht van de transitie Jeugdzorg zullen gemeenten vanaf 2015 mede verantwoordelijk zijn voor het inkopen van zorg voor kinderen en jeugdigen met ADHD. Het is dus van belang dat gemeenten kort en krachtig geïnformeerd worden over de empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zodat zij zich geïnformeerd kunnen opstellen bij het inkopen van zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website