Projectomschrijving

Project

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) beoogt de verworven kennis binnen de vijf ZonMw ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. De kennisverspreiding blijft niet beperkt tot de in de projecten verworven kennis, maar is ingepast in een breder programma van kennisverspreiding, dat tot doel heeft te informeren over alle recente inzichten in empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD. Kennis over methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zal steeds worden onderbouwd door middel van nationale en internationale richtlijnen en worden aangevuld met recente meta-analyses.

Uitkomst

Er is een gids gepubliceerd met informatie over de actuele stand van zaken rond diagnostiek en behandeling van ADHD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (meta-analyses en overzichtsartikelen). We hopen dat zowel zorgverleners als diegenen die vanuit de gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van zorg hierdoor meer inzicht krijgen in welke vormen van diagnostiek en behandeling voor ADHD wetenschappelijk onderbouwd zijn waardoor de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met ADHD verbetert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website