Projectomschrijving

'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg' is een interventie die zich kenmerkt door een actieve benadering van multiprobleemgezinnen waarmee in de Jeugdgezondheidszorg via de reguliere contacten geen werkbaar contact tot stand is gekomen.
Uit de studie naar de effectiviteit van deze interventie is gebleken dat Bemoeizorg goed aansluit bij de basisvaardigheden van jeugdverpleegkundigen, maar dat het extra training vraagt op het gebied van contact leggen met bijzondere groepen en het inschakelen van het zorgnetwerk. Om deze specifieke expertise over te dragen en jeugdverpleegkundigen voor te bereiden op hun veranderende taak vanuit de transities, ontwikkelt de GGD Academy een training voor jeugdverpleegkundigen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg 0-19.
Met de opgedane ervaringen wordt de training doorontwikkeld, zodat deze kan worden opgenomen in het landelijke trainingsaanbod van de GGD Academy en de interventie 'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg' duurzaam kan worden ge�mplementeerd. Lees de Handleiding effectieve interventie 'bemoeizorg in de JGZ'

Dit project is een vervolg op project Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg: een studie naar effectiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website